★◦˚◦★ پروانه بی پروا ★◦˚◦★

ஜ♥☆♥ஜ یادمان باشد سر سجاده عشق، جز برای دل محبوب دعایی نکنیم، یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند، طلب عشق ز هر بی سر و پایی نکنیم ஜ♥☆♥ஜ

اسفند 92
2 پست
دی 92
3 پست
آذر 92
3 پست
آبان 92
4 پست
مهر 92
5 پست
مرداد 92
3 پست
شهریور 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
5 پست
شهریور 90
7 پست
مرداد 90
12 پست
تیر 90
11 پست