واقیعت زندگی البته کمی طنز

قبل از ازدواج (ازبالا به پایین بخون)

بالاخره موقعش شد خیلی انتظار کشیدم

_میخوای از پیشت برم؟؟

حتی فکرشم نکن!!

_دوسم داری؟؟

اره هر روز بیشتراز دیروز!!

_تاحالا بهم خیانت کردی؟؟

نه برا چی میپرسی؟؟

_منومیبوسی؟

معلومه هر وقت که بتونم!!

_منو میزنی؟؟

دیوونه من همچین ادمیم؟؟

_میتونم بهت اعتماد کنم؟؟                                 

بله!!               

_عزیزم؟؟                                                                               

بعدازازدواج (ازپایین به بالابخون)

/ 4 نظر / 40 بازدید
عسل

بروبابا

سیدمحمدرضاطباطبایی

امید وارم تموم جونایی که ازدواج میکنن چه قبل و چه بعدش از بالا به پایین باشه مثل متن و امید وارم در این حکمت پر مشکل یه این مشکل حل بشه آمین و به امید روزی که حکومتی مانند حکومت کوروش در دنیا حاکم شود آمین

تینا

سلامممممممم من لینکت کرررررددددممممممممم توووو همممممممممممم لینکممممممممممم کن اوکیییییییییی؟؟؟؟؟[عینک]