8آرزوی ویکتور هوگو برای شما

اول از همه برایت آرزومندم که عاشق شوی و اگرهستی کسی هم باشد که به تو عشق بورزد و اگر اینگونه نیست تنهاییت کوتاه باشد و پس از تنهاییت نفرت ازکسی نیابی.

آرزومندم اینگونه پیش نیاید اما اگر پیش آمد بدانی چگونه به دور از نا امیدی زندگی کنی.

برایت هم چنان آرزو دارم دوستانی داشته باشی از جمله دوستان بد و ناپایدار برخی نادوست و برخی دوستدار که دست کم یکی در میانشان بی تردید مورد اعتماد باشد.

برایت ارزو دارم که دشمن نیز داشته باشی نه زیاد نه کم درست به اندازه ،تا گاهی یکی از آنها اعتراضش به حق باشد تا که به خودت غره نشوی. و نیز برایت آرزومندم صبور باشی نه با کسانی که اشتباهات کوچک میکنند ؛ چون این کار ساده ای است بلکه با کسانی که اشتباهای بزرگ و جبران ناپذیر میکنند و با کار بد درست صبوریت برای دیگران نمونه شوی. امیدوارم حیوانی را نوازش کنی به پرنده ایی دانه بدهی و به آواز یک سهره گوش کنی وقتی که آوای سحرگاهیش را سرمیدهد چرا که به این طریق احساس زیبایی خواهی یافت. ودرپایان اگر مردباشی آرزومندم زن خوبی داشته باشی و اگر زنی مرد خوبی داشته باشی که اگر فردا خسته باشید یا شادمان بازهم از عشق حرف بزنید!!! 

 اگه همه ی اینا که گفتم فراهم شد دیگر چیزی ندارم برایت آرزو کنم.

/ 3 نظر / 34 بازدید
سید محمدرضا

واقعا ویکتور هوگو هر های زیبا و قشنگی رده نه؟[گل][تایید][دست]

محیا

سلام ممنون منم لینکت کردم

صبا

بهترین اشخاص، کسانى هستند که اگر از آن‌ها تعریف کردید خجل شوند، و اگر بد گفتید، سکوت کنند. «جبران خلیل‌جبران.. احسنت . .. [تایید][تایید]