اصول ساده موفقیت

شادی هایت را با دیگران تقسیم کن. شریک غم مردم باش. راهنمای دافرادی باش که راه خود را گم کرده اند. اگر در موردی دچار شک و تردید شدی،دنبال مسیر افراد موفق را بگیر.

آنقدر قوی باش تا بتوانی هر روز با دنیا روبه رو شوی.

آنقدر ضعیف باش تا قبول کنی که نمی توان به تنهایی از پس همه کارها برآمد.

آنقدر عاقل باشد که بپذیری در مورد همه چیز آگاهی نداری.

آنقدر ساده اندیش باش که به معجزه اعتقاد داشته باشی.

درد برابر کسانی که به کمک تو احتیاج دارند دست و دلباز باش .در مورد احتیاج های خود حسابگر باش.

اولین فردی باش که به رقیب پیروزش تبریک می گوید.

آخرین کسی باش که از دوست شکست خورده اش انمتقاد می کند.

محبوب کسانی باش که دوستت دارند.

بالاتر از همه خودت باش!!

/ 1 نظر / 8 بازدید
مینا

محبت گرشود پیدا ما به هر قیمت خریداریم.مرسی از وب قشنگت.مرسی از سر زدنات