خورشید...

 

 

 

به نظر تو اگه خورشید میدونست که اتوتروف ها و هتروتروفها همه به اون احتیاج دارن و اگه اون نباشه حیات نیست زندگی نیست اونوقت چیکار میکرد؟؟؟ آیا اونم موقع طلوع میومد بیرون وموقع غروب میرفت خونشون؟؟   

آدما اگه بدونن که همه بهشون احتیاج دارن مثله خورشید عمل نمی کنن قاطی میکنن!!!

/ 0 نظر / 31 بازدید