خبری جالب برای مسلمان ها

سجده کردن بهترین راه برای تخلیه امواج مغناطیسی بدن

یک دانشمند غیر مسلمان از اروپا تحقیقاتی را شامل یافتن بهترین روش برای خارج کردن امواج الکترو مغناطیسی که به بدن آسیب می رساند، انجام داد. با گذاشتن پیشانیتان بیشتر از یک بار بر روی زمین، زمین امواج الکترومغناطیسی را تخلیه خواهد کرد این شبیه اتصال زمین به ساختمان هایی است که احتمال بر خورد سیگنال های الکتریکی مانند رعدوبرق وجود دارد تا امواج از طریق زمین تخلیه شود، بنابراین سر بر خاک بگذارید تا امواج الکتریکی مثبت تخلیه شود. بهترین راه که پیشانیتان را بر خاک بگذارید حالتی است که رو به مرکز زمین باشد، چرا که در این حالت امواج الکترومغناطیسی  بهتر تخلیه خواهد شد و بیشتر تعجب خواهید کرد که بدانید بر اساس اصول علمی ثابت شده مرکز زمین مکه است و کعبه درست وسط زمین است. بنابراین سجده در نماز بهترین راه تخلیه سیگنال های مضر از بدن است!!!

برای من که خیلی جالب بود .برای شما چطور؟ 


/ 0 نظر / 9 بازدید