ساحل آسودگی

در این ساحل

                 که من افتاده ام خاموش،

                                                  به پیش روی من تا چشم کار می کند، دریاست...

چراغ ساحل آسودگی ها

                                  در افق پیداست...

                                                          غمم دریاست،

                                                                             دلم تنهاست...

/ 0 نظر / 7 بازدید