راز رنگ ها

سفید رنگ آرامشه اگر در اتاقی با رنگ سفید بمانی از فرط آرامش دیوانه میشوی!!!

سیاه رنگ جدی است اگر اتاقی با رنگ سیاه بمانی از فرط ناامیدی دیوانه میشوی!!           

قرمز رنگ جذاب و گرم است اگر دراتاقی با رنگ قرمز بمانی ازفرط هیجان دیوانه میشوی!!!      

زرد رنگ زندگی است اگردر اتاقی با رنگ زرد بمانی ازفرط اضطراب دیوانه میشوی!!!            

اصولا اگرزیاددراتاق بمانی دیوانه میشوی زیادهم ربطی به رنگها ندارد پاشوبروبیرون!!!مژه


/ 8 نظر / 56 بازدید

salam mamnon misham be webe manam sari bezanid agaram khastid komakam konid http://barau.rzb.ir

لیلی و مجنون

➹چه سکــــــــوتی دنیـــــــــــا را فـــــــــــرا می گرفت !!!➹ ➹اگــــــــر هرکســــــــــــی ➹ ➹تنهــــا به انــــــــــدازه ی صــــــــــداقتش➹ ➹سخـــــن میگــــــفت ... ➹

فاطمه

دوستای خوبم وبلاگتون خیلی عالیه مخصوصا قالبش بهم سربزنید

......................

سلام دوست خوبم .................................................................................................................................................................................................................خیلی ناراحت شدم [رویا]

ګلسیری

دوست عزیز سلام ویب سایت زیبا دارید من از اول تا اخر خواندم خوشم امد.